Przedsiębiorstwo Producyjno Usługowo Handlowe
"WYSOTA"
Salamony 3, 98-277 Brąszewice, Polska

Tel./ fax +48 62 7311183
Tel. +48 43 8211758
e-mail: wysota@wysota.pl
Mobil: +48  608 485241